Verhaalhalen.jouwweb.nl
Home » Columns » Gezond oud

Gezond oud 

U ziet ze op het tv-scherm glunderen, krasse oudjes die hun honderdste verjaardag hebben gehaald. Vaak is dit de enige prestatie in hun leven, reden om een paar minuten wereldfaam te verwerven via het medium tv. Omstuwd door inmiddels ook alweer rimpelige kinderen en kleinkinderen, worden ze in het zonnetje gezet. Meestal door de burgemeester en een enkele keer door een lid van het koninklijk huis. Prinses Jubelien of Dollemien, in ieder geval een van die tot prinses gebombardeerde burgermeisjes, die ik niet uit elkaar kan houden. Die wippen dan zogenaamd spontaan aan. Eigenlijk moest die prinses toch al in dat stadje zijn voor de opening van een tentoonstelling, maar ze is niet te beroerd om eventjes de taart aan te snijden of zo. Stralend feliciteert zo'n ad hoc prinses voor de camera's het oudje hartelijk, dat niet begrijpend naar die vreemde mevrouw kijkt. Het feestvarken zelf vraagt zich namelijk al die tijd af wie van haar tweeënvijftig kleinkinderen dit nou in godsnaam wel is.

Hoe bereiken die vitale honderdjarigen deze mijlpaal? Een diepgaande studie heeft het volgende opgeleverd: het zijn in de eerste plaats bijna altijd vrouwen. Dat is dus een eerste vereiste. Eveneens bijna zonder uitzondering hebben ze, gek genoeg, meestal een verkleinde mannennaam. Gerritje, Jantje, Keesje en Teuntje lijken garant te staan voor een lang leven. Er bestaan afwijkingen, maar dan hebben die hoogbejaarde dames gegarandeerd kloeke boerennamen als Lammechien en Berendien. Oké, om dus een oude knar te worden moet je voldoen aan de voorwaarden: vrouw zijn en een amusante naam hebben.

Ons onwetenschappelijk onderzoek leidde tot nog een ontdekking: een enkele mannelijke uitschieter, die ook de honderd heeft gehaald, schrijft zijn succes bijna altijd toe aan een borrel per dag. Dat is best bizar, omdat er talloze seksegenoten juist door een borrel per dag vóór hun vijftigste werden gevloerd.

 

 

 

 

 

 

Interessanter is daarom de veel grotere groep oude vrouwen. Onlangs werd Pietertje Poepinga uit Blubbergat, ergens in het noordoosten van ons land, ook honderd. Met enige moeite kon de cameraploeg in dat godvergeten oord een straalverbinding maken met de studio. Maar daar zat ze dan, honderd jaar vitaliteit. De verslaggever ontweek de obligate vragen niet en ja hoor, ik keek er al naar uit, daar kwam-ie dan:

 "Wat is het geheim om honderd jaar te worden?"

Pietertje liet ons niet lang in spanning verkeren en biechtte glunderend op: " Elke dag een haring!". Nou, dat weten we dan ook. Weg met die geheimzinnige drankjes en pilletjes, volgepropt met alfa-chondreïtine, geracemiseerd fumaarzuur en ik weet niet hoeveel extra vitamine Q. Gewoon iedere dag een harinkje. Eigenlijk is dat een bloedstollende gedachte... want als mevrouw Poepinga, zeg maar vanaf haar achttiende, iedere dag een haring heeft gegeten, dan heeft zij op haar honderdste verjaardag bijna 30.000 haringen opgepeuzeld. Vergeet niet het extra harinkje in een schrikkeljaar!. Dat betekent dus dat Pietertje in haar eentje een paar scholen haring uit de Noordzee heeft uitgeroeid. Als er nog een paar van deze vispredatoren in het bejaardentehuis vertoeven, vind ik dat toch een zaak om in Brussel aan te kaarten. Vangquota, een verbod om op blauwe tonijn te vissen, prima! Maar wat denkt de Europese Commissie te doen aan het leegeten van de Noordzee door een paar krasse ouwetjes?

Hoog tijd voor Green Peace en de Partij voor de Dieren om spandoeken uit te vouwen en te gaan demonstreren bij de Nederlandse bejaardentehuizen. Wij maken ons financiële zorgen over de grijze golf, die aankomt. Als deze golf uit haringeters blijkt te bestaan, dan is de ontwrichting van wat er nog resteert aan natuurlijk evenwicht in de Noordzee nabij. Dat wordt een schone taak voor het zittende kabinet; na de visafslag komt er nu een vistoeslag, laten we zeggen een maatjesbelasting. Iedere Nederlander, dus niet alleen de hoogbejaarde viseter, betaalt voortaan extra belasting, de zogenaamde Krasse Knarren Toeslag.

Let maar goed op als u uw volgende loonstrookje krijgt met het nieuwe kolommetje waarboven KKT staat.

12-02-2011